Oferta

Oferujemy sporządzenie rocznych sprawozdań finansowych

Sprawdź ofertę Biura Rachunkowego Plus

Nasza oferta jest bardzo rozbudowana. Przez lata świadczenia kompleksowych usług rachunkowych rozpoznaliśmy potrzeby, jakie mają nasi klienci. Stale także poszerzamy zakres naszych możliwości z racji zmieniającego się prawa. Mamy nadzieję, że każdy klient znajdzie w ofercie coś dla siebie.

Oferta:

Usługi prowadzenia ksiąg handlowych:

 • Pierwsze otwarcie ksiąg rachunkowych firmy,
 • Opracowanie zakładanego pierwotnie planu kont (dostosowanie go do indywidualnych potrzeb rejestrującej jednostki),
 • Pełna rejestracja wszystkich podmiotów gospodarczych,
 • Bieżące ewidencjonowanie wszelkich operacji gospodarczych,
 • Kompletne przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych,
 • Sporządzanie pełnej ewidencji wszelkich zakupów i sprzedaży VAT,
 • Profesjonalne prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • Okresowe sporządzanie pełnych sprawozdań statystycznych, które są wymaganie przez Główny Urząd Statystyczny,
 • Sporządzanie całościowych rocznych sprawozdań finansowych,
 • Sporządzanie wszelkiego rodzaju raportów dla Zarządu,
 • Reprezentowanie każdego podatnika przed określonymi organami kontroli skarbowej.

Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów oraz ewidencji innego typu:

 • Rejestrowanie wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej,
 • Bieżące ewidencjonowanie wszelkich operacji gospodarczych,
 • Przygotowanie pełnych miesięcznych rozliczeń oraz różnych deklaracji podatkowych,
 • Sporządzanie całościowej ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
 • Prowadzenie całościowej ewidencji finansów trwałych i wyposażenia rozliczenia z ZUS właścicieli danej firmy.

Prowadzenie kadr i płac:

 • Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej,
 • Kalkulacja wszystkich wynagrodzeń,
 • Sporządzanie pełnej listy płac,
 • Prowadzenie pełnych rozliczeń z ZUS,
 • Sporządzanie odpowiednich rocznych kartotek wynagrodzeń pracowników danego szczebla, a także różnych deklaracji podatkowych,
 • Księgowość płacowa.